Velkommen til KB-consult


KB-consult

karl-barslevVi tror på:

 • at alle de nødvendige kompetencer ligger i virksomhedens videnbank
 • at det enkelte menneske besidder grundlaget for alle de nødvendige redskaber
 • at vores rolle er at udfordre og stille de rigtige spørgsmål
 • at vore ydelser er ekstremt personbåren

Vores overbevisning er at fremtidens organisationer i endnu højere grad kommer til at handle om at arbejde i roller, påtage sig ansvar og ejerskab frem for den traditionelle kassetænkning.


At performe betyder at matche.

 • i6Er du bevidst om at din personlige performance bestemmer din gennemslagskraft som leder i dagligdagen.
 • Går du altid planken ud og udfordrer organisationen?
 • Sætter du scenen som matcher din personlighed og dine omgivelsers forventninger?

Lederen som instruktør og iscenesætter bliver én af fremtidens helt store trækplastre. Empati og interesserede ledere bliver efterspurgt i fremtidens arbejdsmarked.

 • Moderne mennesker er vant til aktion, informationssøgning og hurtige forandringer.
 • Når hver dag indeholder en ny scene, glæder organisationen sig til at møde og opleve den nye dag.
 • Som leder sætter du scenen for fremtiden.
 • Husk på udsagnet: Ledelse er at se virksomheden – ikke som den er, men som den kan blive.
 • Flyv en tur i din helikopter. Registrer stemningen, behovene og kommunikationen i organisationen.
 • Flyv ud over virksomhedens marked. Land hos kunderne. Flyv ud i fremtiden og oplev stemningen og behovet derude.
 • Husk på kundernes erkendte behov (the needs) kan alle dække.
 • De latente behov (the desires) er guldet for dig og din virksomhed.

Coaching

SKGSøren Kirkegaard skrev i 1800 tallet:

“Hvis jeg vil lykkes med at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først møde mennesket hvor det er, og begynde her. Den der ikke gør det narrer sig selv, hvis han tror han kan hjælpe andre. For at hjælpe nogen, må man visseligen forstå mere, end han selv gør, men først og fremmest forstå det, han forstår”

Har du lyst til at finde nogle af de skjulte ressourcer og kompetencer hos dine medarbejdere, er coaching måske svaret.

 • Er du allerede en excellent coach?
 • Har du ligesom de allerfleste mennesker lyst til at give svaret, når nogen spørger dig til råds?
 • Forbyder din tålmodighed, eller mangel på samme, at trække vejret dybt, formulere et godt spørgsmål, og lade den anden finde svaret – for han / hun har det med garanti.

Networking

 • i16Tilhører du gruppen eller organisationen?
 • Har du et klart billede af, hvem der styrer, og hvilken rolle du er tildelt eller har påtaget dig i gruppen?
 • Hvor tæt er det tilladt at komme dine kollegaer, og har I excellent samhørighed i gruppen?
 • Kort sagt, er I gode til at networke, bidrage og udnytte gruppens / organisationens kompetencer og synergier?  

Behovet for networking er forskelligt, afhængig af hvor i organisationen du befinder dig.

 • Groft set har de menige medarbejdere behov for et aktivt internt netværk.
 • Mellemledere og topledere har også behov for et eksternt netværk.
 • At blive en del af et effektivt netværk følger bestemte faser.

Vi arbejder typisk med FIRO-tanken i opbygning af effektive netværk.

LINK til Firo

Fornyelse & Forandring

i18Behøver jeg at forholde mig til fremtiden, den kommer jo helt af sig selv!

 • Er du og din organisation forandringsparat?
 • Befinder I jer konstant på den brændende platform?
 • Eller elsker I status quo – der hvor alting er kendt, almindelig og som i går?
 • Tager I ofte en tur i fremtids helikopteren over virksomheden og markedet?
 • Hvor gode er I til at gå ud i fremtiden og opleve hvordan der ser ud derude og hvad der rører sig derude?
 • Hvor kort er jeres korte bane og hvor lang er virksomhedens lange bane?

Fornyelse og forandring af mennesker og organisationer følger bestemte mønstre og faser.

 • Forandringsledelse betyder at lederen går forrest i forandringsprocesserne og har forberedt rejsen ud til virksomhedens nye oaser
 • De fleste skal presses ud fra den brændende platform – ud i kaos, for at finde de skjulte ressourcer. Øver du og din virksomhed konstant i disse forandringsprocesser?

Karl Barslev

i21KB-consult ApS er etableret af Karl Barslev i 1988.

 • Vi tilbyder rådgivning og træning af mennesker på alle niveauer i erhvervslivet.
 • Vi gennemfører interne kurser og træningsseancer samt personlig coaching og mentoring.
 • Vi lytter os frem til dine og din organisations konkrete behov og udfordringer, og finder de rigtige kompetencer til at løse opgaven.

Ledelse

i19Ledelse er at skabe resultater gennem andre. Hvor god er du til at skabe igennem andre? Når du kender dig selv rigtig godt, kan du lede andre effektivt!

Hvis din virksomhed er normal, bruger du under halvdelen af de menneskelige kompetencer, du har til rådighed. Har du lyst til at finde virksomhedens skjulte ressourcer?
Hvilke ledelsesredskaber står der i dit lederskab?

 • Kan du arbejde situationsbestemt? Leder du hele din organisation forskelligt og med respekt for tiden og situationen?
 • Kender du alle medarbejdernes udviklingsniveauer? Giver du også den GODE medarbejder fuld opmærksomhed? og husker du klappet på skuldrene?
 • Er du god til at sætte udfordrende og realistiske mål? og følge du konstant op på målene?
 • Leder du autentisk? Gør du det, du siger du gør, og siger du, hvad du agter at gøre?

Kompetence Udvikling

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste råstof, lyder det fra alle ledere. Hvor god er du til at værne om dit råstof?

 • i7Det er ikke en skam at udvikle sine medarbejdere – og de forlader jer; men det er en skam ikke at gøre det, og de bliver
 • Det er en misforståelse at man kan motivere sin organisation og sine medarbejdere til at yde noget mere og udvikle sig. Udviklingen kommer ved at gå i gang med noget
 • Er organisationen ikke i udvikling, er den i afvikling. Det er din pligt som leder at mestre ansættelse, udvikling, fastholdelse og afvikling af dine medarbejdere.

Kompetenceudvikling i praksis er konstant at sikre at medarbejderne er toptunede og topmotiverede til at yde sit allerbedste. Har du nogen ansat hvor:

 • det er frygten for at tabe, der driver værket frem for lysten til at vinde, eller nogen som tænker
 • hellere undgå fiasko frem for at opnå succes

Husk på nøglen til udvikling og forandring sidder indvendig, og døren åbnes udad hos os alle.

Husk også på at der er en verdensmester gemt i os alle.

Find talenterne og hæv bundlinien

Kommunikation

i20Har du det rette hold?

Den mest effektive organisation følger udsagnet: Rette mand på rette plads!

Det rette hold

i11Har du og din organisation de rette kompetencer til udfordringerne?

Føler du det er let at ansætte, udvikle, fastholde og afvikle ledere og medarbejdere, så du altid har det allerbedste match og det stærkeste hold?

 • Har du behov for redskaber, som kan dokumenter og måle organisationens adfærd?
 • Har du behov for at få tegnet et billede af dine medarbejde både som personer og som holdspillere?

Vi anvender enkle og forståelige redskaber til at tegne disse billeder. KB-consult er bla. certificeret til:Thomas SystemetogBelbins teamroller


KB-consult ApS

 • Kristtornvej 35
  3300 Frederiksværk
  Denmark
 • +45 2072 1485
 • kb@kb-consult.dk
 • www.kb-consult.dk

Find os

KB-consult

Det lille konsulenthus, som siden 1988, har formået at navigere fra det blodrøde til det blå ocean