Om KB-Consult

Om KB-consult og Karl Barslev

Karl har siden 1988 gennemført en lang række organisations-udviklingsprojekter. Projekterne har  typisk omfattet udvikling og implementering af strategi og gennemførsel af lederudviklingsforløb. Målgruppen har været ejere og topledere fra små og mellemstore virksomheder i Danmark og de nordiske lande.


Udover træning i personlig coaching og gruppecoaching i forbindelse med lederudviklingsforløbene, har Karl gennemført adskillige personlige coachingforløb med ejere, ledere, teknikere og specialister fra meget forskellige brancher og virksomheder i Danmark.


 • Karl er uddannet inden for handel og kontor samt forsvaret
 • fungeret som tekniker, tillidsmand, leder, instruktør og HR-ansvarlig hos Det Danske Stålvalseværk igennem 22 år
 • er initiativtager til etablering af konsulentfirmaet KB-consult i 1988
 • bliver brugt som foredragsholder, coach, træner, inspirator og udvikler i forhold til alle brancher og former for erhverv

Det tror vi på !


Vi tror på, at al udvikling sker igennem mennesker, og at der er en verdensmester gemt i os alle. 


Vi tror på, at nøglen til den menneskelige udvikling og forandring sidder indvendig, og at døren åbnes udad.


Ingen organisationer eller samfund udvikler sig af sig selv. Det er individerne i organisationen og i samfundet, der udvikler sig og dermed sker det vi kalder udvikling.


Reelt kan vi købe alverdens isenkram og software. Det kan alle organisationer i alle lande over hele verden. Alle mennesker kan lære at anvende alle værktøjer. Nogle samfund har lettere ved at lære end andre, men udgangspunktet er, at det rent faglige, det skal vi nok få styr på.


I vores lille hyggelige og lykkelige land har vi tradition for at mene, at vi er gode til at forandre og forny os. Dette er dog en sandhed med modifikationer. Reelt hader vi forandringer; men vi er verdensmestre i at tilpasse os forandringer og nye metoder og systemer. Den allerstørste udfordring ligger altså i at udvikle dig og mig, så vi er parate til at tackle fremtidens udfordringer og vinde slaget på forkant.


Vi styres alle af vore vaner og ritualer. Der er ikke noget galt i gode vaner og ritualer. Kunsten er at forny og udvikle vanerne og ritualerne i takt med udviklingen – og igen, på forkant af udviklingen.


Vi plejer at sige det således: ”Vær nysgerrig, udvis mod og agilitet og styr udviklingen. Alternativet er, at du læner dig tilbage og lader udviklingen styre dig”! Hvad lyder rigtigst i dine ører? Kan du se scenariet for dig? Og hvordan har du det i maven, når du står overfor en udviklingsbarriere, som umiddelbart ser uoverstigelig ud?


Vi tror på ’det hele menneske’. Reelt kan vi ikke splitte mennesket ad i arbejdsliv og fritidsliv. Vi er helstøbte individer. Vi hviler på vores personlige grundfundament. Vi har naturligvis noget med os fra vore forældre – det vi kalder arv. Opvækstmiljøet påvirker os imidlertid allermest. Det er i barndommen vi formes. Det er i ungdommen vi bliver helstøbt, så vi kan leve vores voksenliv i balance, bevægelse og bevidsthed.


Vi arbejder med at skabe balance i mennesket efter princippet: ”Giv mig klogskaben til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, modet til at ændre de ting jeg kan, og klarsynet til at skelne mellem dem”! Dette ordsprog stammer helt tilbage fra stoikerne. Stoikerne levede omkring år 0. Der var altså kulturer i gamle dage, der også tænkte som vi i den moderne verden burde tænke og leve.

Visionen er

 

 • at være trendsætter for nye, effektive og fremadrettede erhvervskulturer primært i Danmark og resten af Norden
 • at skabe nye, effektive tankegange, som sikrer erhvervslivet tilstrækkelig konkurrencekraft i den nye, globale verden
 • at betragte de menneskelige ressourcer som omdrejningspunktet ift. organisationsudvikling ”Ingen organisationer udvikler sig af sig selv, det er menneskene, som udvikler sig…….”!

og vil kendes for

 

 • at optræde som samvittighedsfuld sparringspartner for brancher, organisationer, virksomheder og enkeltpersoner
 • at optræde med begejstring og nysgerrighed i alt hvad vi foretager os
 • at holde fast i de opstillede mål og visioner, samt at holde den røde tråd konstant stram
 • at vi tror på de opgaver, vi kaster os ud i, sammen med private og offentlige organisationer

Cherokee-indianerne var en af de såkaldte “fem civiliserede stammer”. Disse indfødtes kultur har haft stor indflydelse på det vestlige samfund. En af legenderne handler om de to indre ulve, som findes i ethvert menneske, en hvid og en sort (modstridende kræfter).

 

Den hvide symboliserer glæde, kærlighed, venlighed, håb, ro, ydmyghed, barmhjertighed og fred

Den sorte symboliserer vrede, misundelse, grådighed, arrogance og følelsen af underlegenhed

 

Den gamle bedstefar fortæller, som en livslektion sit barnebarn om disse to ulves daglige kamp i alle menneskers hjerter.

Barnebarnet spørger: “Hvilken ulv vinder?”

Bedstefar svarer: “Den du fodrer!”

 

Versionen, hvor den gamle Cherokee-kriger fortæller sit barnebarn, at begge faktisk må vinde. For kampen handler ikke om styrke, men om balance. Vi må fodre de to ulve, fordi vi har brug for begge. Vi må lede dem begge på den rette vej. Giv ikke kun én ulv føde: de skal begge være til stede

 

Der er øjeblikke i vores liv, hvor det føles, som om vi befinder os på en rutsjebane. Alt går op og ned. Der er øjeblikke, hvor vi nyder umådelig glæde, og øjeblikke, hvor vi næsten uden at vide hvorfor, oplever modgang, sorg, vrede og fortvivlelse.

 

Ressourcepersoner

Karl Barslev

Ejer og konsulent

Tilkøbte ressourcer